ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo!
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach zwołuje Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się dnia 22.03.2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali nr 7 Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego przy ul. Ułańskiej 7B w Katowicach.
Porządek obrad będzie się przedstawiał następująco:
1. zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
2. zapoznanie ze sprawozdaniem Komisji rewizyjnej,
3. zaplanowanie pracy na rok 2018,
4. wolne głosy i wnioski.
Prosimy o obowiązkową obecność, potwierdzoną na adres mailowy Prezesa (stowarzyszenie.emikolajczyk@gmail.com), jak również o wpłacanie składek za rok 2018 w wysokości 20 zł na nr konta Stowarzyszenia w terminie do końca czerwca 2018 r.
Do udziału w zebraniu zachęcamy również osoby, nie będące członkami Stowarzyszenia, zainteresowane kontaktem ze szkołą i pomocą utalentowanej młodzieży.
W imieniu Dyrektora oraz całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszamy na Koncert polsko-węgierski, z udziałem połączonych zespołów chóralno-orkiestrowych młodzieży z obu krajów, który odbędzie się tego samego dnia, 22 marca (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Koncertowej ZPSM im. W. Kilara w Katowicach (ul.Ułańska 7b).

Z poważaniem
Ewa Mikołajczyk
Prezes SAiSLM

Pobierz w PDF