ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Katowice, 30 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo!
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach zwołuje Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019, które odbędzie się dnia 13.02.2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali nr 7 Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego przy ul. Ułańskiej 7B w Katowicach.

Porządek obrad:
1. zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za rok 2019,
2. zapoznanie ze sprawozdaniem Komisji rewizyjnej,
3. wybory nowych władz Stowarzyszenia,
4. zaplanowanie pracy na rok 2020,
5. wolne głosy i wnioski.

Prosimy o obowiązkową obecność, potwierdzoną na adres mailowy Prezesa (stowarzyszenie.emikolajczyk@gmail.com), jak również o wpłacanie składek za rok 2020 w wysokości 20 zł na nr konta Stowarzyszenia w terminie do końca czerwca 2020 r.

Do udziału w zebraniu zachęcamy również osoby, niebędące członkami Stowarzyszenia, zainteresowane kontaktem ze szkołą i pomocą utalentowanej młodzieży.

W imieniu Dyrektora oraz całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszamy na Koncert Doroczny, z udziałem solistów-dyplomantów, chóru żeńskiego i orkiestry symfonicznej, który odbędzie się tego samego dnia, 13 lutego (czwartek) o godz. 17.00 w Sali Koncertowej ZPSM im. W. Kilara w Katowicach (ul. Ułańska 7b).

Z poważaniem
Ewa Mikołajczyk
Prezes SAiSLM