Sprawozdanie z Warsztatów tańca historycznego i muzyki dawnej

W jesiennej aurze, pomiędzy 8 a 10 listopada 2014 roku odbyły się Warsztaty tańca historycznego i muzyki dawnej oraz towarzyszące im koncerty pod nazwą: „Jesienne barwy muzyki dawnej”.

Celem warsztatów było rozwijanie wiedzy młodzieży i zainteresowanych nauczycieli na temat podstaw tańca historycznego epoki renesansu, a także oswajanie ze stylowym wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych i współczesnych.

Na dobry początek na koncercie inauguracyjnym usłyszeliśmy prawdziwe brzmienie muzyki renesansu i baroku na instrumentach historycznych, w wykonaniu profesjonalistów – naszych wykładowców i ich gości.Koncert_muzyki_dawnej

W intensywnym programie Warsztatów znalazły się codzienne zajęcia z tańca historycznego, muzyki kameralnej, solowej oraz koncerty. Największe zainteresowanie wzbudziły oczywiście, kluczowe dla całych warsztatów, lekcje tańca historycznego prowadzone przez Joannę Orzechowską. Podstawą do rozpoczęcia nauki pierwszych kroków tanecznych było naświetlenie niedoświadczonym uczestnikom historycznych uwarunkowań rozwoju tańca oraz jego podstawowych elementów ruchowych i rytmicznych. Poznanie i zrozumienie zasad i zależności tańca od muzyki i muzyki od tańca w dawnych epokach oraz przeniesienie ich na grunt interpretacji muzycznej (instrumentalnej) stanowiło kluczowy cel Warsztatów, który, mamy nadzieję, został osiągnięty.

Równocześnie z odbywającymi się w 2 grupach zajęciami tanecznymi młodzież muzykowała solowo i kameralnie na zajęciach:

skrzypiec barokowych – u Martyny Pastuszki,

klawesynu – u Irminy Obońskiej- Toporowskiej,

violi da gamba – u Justyny Krusz

i fletu traverso – u Karoliny Jesionek.

Tworzono duety, tria i większe grupy kameralne integrując wykonawców grających na instrumentach dawnych jak i tych współczesnych.

Nauczyciele przeróżnych specjalności utworzyli osobną grupę taneczną, z dużym zapałem poznawali i ćwiczyli nowe, ciekawe elementy tańca historycznego, aby później wykorzystać je w swojej pracy pedagogicznej.

Młodzi muzycy natomiast, okazali się „materiałem” bardzo sprawnym tanecznie, co w połączeniu z profesjonalnym podejściem Joanny Orzechowskiej zaowocowało przygotowaniem pięknego pokazu układów tanecznych pawany i galiardy. Utworzone zespoły kameralne, soliści i rewelacyjna młodzieżowa grupa taneczna z towarzyszeniem zespołu kameralnego wykładowców grającego „na żywo”, zaprezentowały się w cudownie kolorowych strojach na koncercie wieńczącym warsztaty 10 listopada 2014 r.

Serdecznie dziękujemy pani Andronice Krawiec, założycielce i kierownikowi artystycznemu Zespołu Capella Nikopolensis z Mikołowa, za udostępnienie uczestnikom Warsztatów przepięknych strojów z epoki, a także pani Bettinie Okaryńskiej dbającej o wypożyczone stroje i pracującej wiele godzin w roli prawdziwej garderobianej dla potrzeb uczestników Warsztatów.

Wykładowcom dziękujemy za czas Warsztatów obfitujący w poznanie nowych, ciekawych aspektów muzyki dawnej i ciepłą, serdeczną atmosferę, którą stworzyli.

Ponieważ były to pierwsze w Polsce warsztaty poświęcone zagadnieniom muzyki dawnej, adresowane wyłącznie do uczniów szkół średnich i ich nauczycieli mamy nadzieję na powtórzenie tego projektu za rok.

Warsztaty te nie mogłyby się odbyć bez wsparcia finansowego Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice oraz uprzejmości i finansowego wsparcia pani dyrektor Bernadety Stańczyk, która także wyraziła zgodę na udostępnienie pomieszczeń szkoły dla potrzeb Warsztatów.

Serdecznie dziękujemy!