ARCHIWUM

Dotychczasowa działalność statutowa
Stowarzyszenia  Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach

NAGRODY:

1.     Nagrody celowe.

Stowarzyszenie jest fundatorem specjalnych nagród przyznawanych uczniom szczególnie zdolnym i potrzebującym, które to nagrody w formie pieniężnej przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie kosztów udziału w konkursach zagranicznych, w tym wysokiej opłaty wpisowej. Taka pomoc zostaje udzielona wszędzie tam, gdzie sama szkoła z różnych przyczyn nie jest w stanie spełnić tej roli. Walne zgromadzenie Stowarzyszenia postanowiło nazwać ten typ wsparcia mianem „Nagrody celowej”.

Do tej pory nagrody te otrzymali:

w roku 2009:

Łukasz Byrdy, Adrian Gaweł, Aleksandra Kruż, Krystian Jarosz,
Radosława Jasik, Dawid Makosz, Piotr Poskart, Michał Stanko,
Marek Świerczek, Małgorzata Warcaba.

w roku 2010:

Michał Kubarski, Filip Mosurek, Wojciech Rysiecki.

w roku 2011:

Emilia Pycińska.

w roku 2012:

Olga Czech, Weronika Jędrysik, Małgorzata Szopa, Marta Bromboszcz, Joanna Galica, Lavinia Laber, Maja Tadajewska, Joanna Kasperczyk, Dariusz Tkaczyk.

2.     Nagroda im. Ireny Rymerowej.

Od 2012 roku Stowarzyszenie patronuje przyznawaniu Nagrody im. Ireny Rymerowej. Nagroda ta to specjalnie wyróżnienie, przyznawane w roku szkolnym tylko jednemu uczniowi klasy maturalnej, który odznacza się nienaganną postawą moralną, a także wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi. W roku 2012 Kapituła Nagrody przyznała ją Karolinie Ryczek. W roku 2013 nagrody nie przyznano.

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ:

1.     Jubileusz 75-lecia Szkoły.

Stowarzyszenie współorganizowało uroczyste obchody 75-lecia utworzenia Liceum Muzycznego w Katowicach. Gali Jubileuszowej, która odbyła się 20 grudnia 2012 roku, towarzyszyło poprzedzające ją spotkanie absolwentów Liceum w klasach dzisiejszej siedziby szkoły. Po uroczystościach dalszy ciąg wieczoru goście spędzili w murach Akademii Muzycznej. Tam, przy kolacji serwowanej przez restaurację Akolada i muzyce w wykonaniu znakomitego zespołu Cappuccino, bawiono się do późnych godzin nocnych. W spotkaniu wzięło udział 182 absolwentów i sympatyków, z czego najliczniej reprezentowały się roczniki maturalne 1976, 1989 oraz 1990. Zarząd Stowarzyszenia uhonorował pamiątkowymi dyplomami najstarszych absolwentów (roczniki maturalne 1950-1959), jak również urokliwymi podarunkami dziesięć absolwenckich par małżeńskich. Wręczono także jubileuszowe laurki z okazji 60-, 50- oraz 25 rocznicy ukończenia szkoły. Stowarzyszenie sfinansowało całość imprezy, w tym usługi gastronomiczne, transportowe oraz koszty oprawy muzycznej. Organizacji spotkania podjęły się panie: Małgorzata Komorowska, Aleksandra Maciejczyk i Ewa Mikołajczyk.

2.     Godni pamięci.

We współpracy ze szkołą zmodernizowano kącik szkoły „Godni Pamięci” poświęcony zmarłym pedagogom. Z inicjatywy byłego prezesa, obecnie skarbnika, pani Aleksandry Maciejczyk, we współpracy z zainteresowanymi pedagogami szkoły uzgodniono kształt projektu. Nadzoru nad stroną realizacyjną podjęła się na prośbę Stowarzyszenia pedagog świetlicy, pani Maria Sojka, która koordynowała poszczególne etapy prac wykonawcy projektu, firmy „Flex-Art”. Korektą edytorską zajął się pan Marek Ciepierski, natomiast stroną graficzną – pani Agnieszka Błażyńska. Koszty pomalowania ścian oraz montażu instalacji elektryczno-oświetleniowej pokryła szkoła. Zrealizowany projekt odebrano 19.12.2012 r.

3.     Konkurs wiedzy o historii szkoły.

W roku 2013 Stowarzyszenie przystąpiło do otwartego konkursu ofert zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tytułując zadanie: „75-letnia działalność Państwowego Liceum Muzycznego znaczącym elementem historii edukacji muzycznej w mieście Katowice”. Wynik konkursu ofert był dla Stowarzyszenia pomyślny – dzięki otrzymanym środkom finansowym z Urzędu Miasta Katowice Stowarzyszenie zorganizowało Konkurs Wiedzy o Historii Szkoły. Nadzoru nad konkursem podjęła się pani Ewa Mikołajczyk.

4.     Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy.

W 2009, 2011 oraz 2013 roku Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla finalistów drugiej, trzeciej i czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. Witolda Gadzińskiego, organizowanego w naszej szkole. Opieki nad konkursem podjęła się pani Małgorzata Komorowska.

5.     Konkurs pianistyczny.

W 2011 roku, z inicjatywy ówczesnej kierownik sekcji fortepianu, organów i akordeonu, a obecnej dyrektor szkoły, pani Bernadety Stańczyk, powstał projekt zorganizowania nowego, cyklicznego konkursu, będącego pierwszym katowickim konkursem pianistycznym dla uczniów szkół średnich. Od tamtej pory organizowany jest on co roku, a jego dzisiejsza nazwa brzmi: „Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej-Madetko”. Stowarzyszenie postanowiło wspierać organizacyjnie wszystkie jego edycje od samego początku, fundując rokrocznie nagrody dla finalistów.

W roku 2012 we współpracy ze szkołą, dzięki pieniądzom pozyskanym z środków finansowych Urzędu Miasta Katowice, zrealizowano projekt pt: „Katowice – kuźnią muzycznych talentów”, w którym zawarły się różne przedsięwzięcia muzyczne. I tak – w dniach 20-21.11.2012 miały miejsce Warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez prof. Andrzeja Tatarskiego (Akademia Muzyczna w Poznaniu), uwieńczone recitalem fortepianowym w jego wykonaniu, w czasie którego prof. Tatarski wygłosił także prelekcję na temat granych przez siebie utworów. Kolejnymi wydarzeniami w ramach tego projektu były: koncert muzyki kameralnej, gdzie wykonawcami byli dr Szymon Krzeszowiec i prof. Wojciech Świtała, wymieniony już Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny wraz z koncertem laureatów, a także recital prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy. Oprócz wspomnianych nagród dla laureatów Stowarzyszenie finansowało także obsługę prawną oraz materiały promocyjno-wydawnicze.

6.     Konkurs „Patri Patriae”.

W roku 2010 Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla uczniów i absolwentów naszej szkoły uhonorowanych w I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Patri Patriae” na utwór poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Nagrodzonymi byli Nikolet Burzyńska i Andrzej Filipek.

7.     Konkurs skrzypcowy.

W 2012 roku Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla laureatów Szkolnego Konkursu etiud skrzypcowych Jacoba Donta.

8.     Warsztaty fletowe.

W październiku 2009 roku Stowarzyszenie wraz ze szkołą było współorganizatorem warsztatów fletowych prowadzonych przez absolwentkę naszej szkoły – obecnie pedagoga fletu i koncertującą flecistkę pracującą w Niemczech i Szwajcarii – panią Katarzynę Bury. Warsztaty objęły swym zasięgiem uczniów nie tylko naszej szkoły, lecz także szkół całego regionu śląskiego, stanowiąc dla młodych flecistów, ich rodziców oraz pedagogów niezwykle cenne doświadczenie artystyczne, metodyczne i pedagogiczne.

9.     Dotacje.

Jednym z elementów pozyskiwania środków finansowych było uwieńczone sukcesem staranie o dotację z Funduszu Promocyjnego STOART, którą Zarząd STOART przyznał naszemu Stowarzyszeniu uchwałą Zarządu z 28 listopada 2012 nr 1376/2012 pkt 3. Dotację przeznaczono na reklamę i przygotowania Gali Jubileuszowej oraz cele statutowe, związane ze wspieraniem młodych muzyków.

10.     Programy ministerialne.

W 2012 roku Stowarzyszenie dzięki aktywności wiceprezes, pani Aleksandry Żemły starało się uzyskać środki ministerialne z Instytutu Muzyki i Tańca, występując z propozycjami dwóch wydarzeń w programie: „Kolekcje, priorytet: Zamówienia kompozytorskie”.

Pierwszy projekt to „Kompozycja Justyny Kowalskiej-Lasoń z okazji Zakończenia Jubileuszowego, 75-go Roku Szkolnego Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach”. Justyna Kowalska jest absolwentką szkoły i jej utwór w założeniu miał być zaprezentowany na koncercie zakończenia roku Jubileuszowego POSM II st. Wniosek został odrzucony.

Drugi projekt to: „Aleksander Nowak: Trio z dedykacją – utwór dedykowany absolwentom-instrumentalistom”. Wniosek również został odrzucony.

11.     Festiwale.

W 2011 roku Stowarzyszenie starało się pozyskać fundusze na organizację Wodzisławskiego Festiwalu Muzycznego, którego gościem specjalnym była absolwentka szkoły, pani Marta Klimasara, a dyrektorem artystycznym absolwent, pan Andrzej Otremba. Stowarzyszenie ubiegało się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w obszarze 8 priorytetu 1, przedstawiając projekt: „Mistrzowie Muzyki”. Wniosek został odrzucony.

W roku 2012 Stowarzyszenie zaangażowało się we współorganizację II Międzynarodowego Festiwalu Skrzypcowego „Fritz Kreisler in memoriam”, który odbył się w terminie 4-7 listopada 2012 roku w Katowicach. Dzięki działaniom absolwenta, pana Szymona Krzeszowca pozyskano na ten cel darowiznę od Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. w Katowicach.

12.     Akcja „Kup klawisz”.

W roku szkolnym 2010/2011 Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup fortepianu koncertowego marki Fazioli do szkolnej sali koncertowej.

13.     Nagranie płyty.

W 2011 roku Stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wróbli 38 (KRS: 0000045911, NIP: 634-012-88-25, REGON: 008012818) zrealizowało nagranie płyty „Fratres” w wykonaniu Szymona Krzeszowca i Niklasa Sivelova. Wydawcą płyty jest firma fonograficzna DUX Lech Tołwiński Małgorzata Polańska-Szostakowska spółka jawna. Stowarzyszenie serdecznie dziękuje firmie Pro Novum za partnerski udział w realizacji tego ważnego dla środowiska muzycznego przedsięwzięcia artystycznego.