KONTAKT

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW
LICEUM MUZYCZNEGO W KATOWICACH

40-887 Katowice, ul. Ułańska 7B

tel. 0 609 709 777

www.stowplm.pl

Osobowość prawna:

Marzec 2008 r., KRS: 0000297349

Regon 240863844

NIP 634-26-70-304,

KONTO:

nr rachunku

88 2130 0004 2001 0444 6118 0001

Komentarze są wyłączone.