JUBILEUSZ 80-lecia

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach wraz z całą społecznością szkolną serdecznie zapraszają na uroczystości odbywające się w sobotę, 20 stycznia 2018 r., w którym to dniu obchodzić będziemy Jubileusz 80-lecia Naszej Szkoły.
Program obchodów:

godz. 14.00

Nabożeństwo z poświęceniem nowego sztandaru Szkoły
Kościół pw. Matki Boskiej Piekarskiej, Katowice, ul. Ułańska 13
godz. 15.00

Spotkanie absolwentów, pracowników i przyjaciół Szkoły
Siedziba POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Ułańska 7b

godz. 17.00

Koncert jubileuszowy z udziałem chóru żeńskiego i chóru mieszanego POSM II st.
oraz Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego
Sala Koncertowa ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, ul. Ułańska 7b

godz. 20.00

Zjazd absolwentów, pracowników i przyjaciół Liceum Muzycznego.
Kolacja i zabawa przy
muzyce dla wszystkich pokoleń.
Foyer NOSPR w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w zjeździe o godz. 20.00 prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze stron internetowych www.zpsm.edu.pl lub www.stowplm.pl. W obu przypadkach znajduje się on w zakładce: JUBILEUSZ. Formularz można również wypełnić i złożyć na miejscu, w sekretariacie szkoły.

Adres pocztowy:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach,
ul. Ułańska 7b, 40-887 Katowice

Adres poczty elektronicznej: aleks1975@wp.pl

Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu przyjmowania zgłoszeń, który upływa 20.12.2017 r.
Informujemy, że dla wszystkich chętnych po koncercie jubileuszowym będzie zorganizowany transport autokarami ze szkoły do siedziby NOSPR.

Koszt udziału w Zjeździe: 150 zł od osoby, obejmuje uroczystą kolację i zabawę przy muzyce.

Jednocześnie informujemy, że część środków finansowych uzyskanych w ten sposób zostanie przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach, którego zadaniem jest wspomaganie rozwoju artystycznie uzdolnionej młodzieży.

Szczegółowych informacji udzielają:

Aleksandra Żemła, tel.: 322 50 63 71 wew. 123
Małgorzata Komorowska, tel.: 608-867-005

W przypadku korespondencji prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adresy:

stowarzyszenie.emikolajczyk@gmail.com
zemla.aleksandra@gmail.com
komorki.mo@op.pl
aleks1975@wp.pl