JUBILEUSZ 75-LECIA

Drodzy Przyjaciele Liceum Muzycznego w Katowicach

Pragniemy wszystkim Wam najserdeczniej podziękować za wspólne świętowanie Jubileuszu 75-lecia utworzenia Liceum Muzycznego w Katowicach, który przeżywaliśmy w dniu 20 grudnia 2012 r.

Wasza obecność na Ekumenicznym Nabożeństwie Słowa w kościele pw. Matki Boskiej Piekarskiej na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, a następnie w nowej siedzibie Szkoły przy ulicy Ułańskiej 7B podczas Gali Jubileuszowej była niezwykłym przeżyciem dla nas wszystkich – absolwentów, uczniów, rodziców i pedagogów. Zwiedzanie nowoczesnych sal, przeglądanie kart kronik szkolnych, starych zdjęć, słuchanie wzruszających wspomnień, a zwłaszcza wspólne koncertowanie absolwentów, pedagogów i uczniów dostarczyło wszystkim wielu pięknych wrażeń, które pozostaną na długo w naszej pamięci.

Szczególne podziękowanie kierujemy do tych absolwentów i sympatyków, którzy w tym niezwykłym dniu powrócili z nami w stare mury szkoły. W wieczornym, uroczystym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Akademii Muzycznej, budynku dawniej zajmowanym również przez Liceum, uczestniczyło niemal dwustu sympatyków szkoły, reprezentujących prawie wszystkie roczniki z lat 1950–2010 oraz grono pedagogów. Wielu z nich przybyło z odległych miejscowości, krajów, a nawet kontynentów i po raz pierwszy mogli podziwiać piękne patio powstałe w miejscu dawnego baraku.

W tym miejscu, budzącym moc wspomnień i wzruszeń, mogliśmy się spotkać dzięki uprzejmości obecnego gospodarza, JM Rektora Akademii Muzycznej prof. Tomasza Miczki a także prof. Eugeniusza Knapika, który pełniąc funkcję rektora, zrealizował wizjonerski projekt przebudowy dawnego budynku Szkoły. Doceniając ogromne zasługi prof. Knapika w rozwój polskiej kultury muzycznej, społeczność szkolna wyróżniła go podczas Gali Jubileuszowej statuetką Summa cum laude, przyznawaną najwybitniejszym absolwentom Szkoły.

Również podczas spotkania w Akademii uhonorowano liczne grono przybyłych gości. Listami gratulacyjnymi podziękowano za obecność emerytowanym pedagogom oraz przedstawicielom najstarszych roczników absolwentów. Pamiątkowe dyplomy wręczono absolwentom tak roczników jubileuszowych, jak i tych reprezentowanych najliczniej. Specjalne pamiątki w kształcie serca z wizerunkiem obecnej i dawnej siedziby szkoły otrzymało kilkanaście par małżeńskich absolwentów, wśród których wyróżnienie szczególne, bowiem podkreślające rodzinne związki uhonorowanych ze Szkołą, przypadło Barbarze i Eugeniuszowi Knapikom.

Niezwykle ciepła rodzinna atmosfera spotkania przy kolacji i muzyce sprawiła, że czas płynął bardzo szybko. Liczne grono absolwentów, nawet najstarszych roczników, bawiące się do samego końca oraz serdeczne podziękowania, które uczestnicy przyjęcia składali na nasze ręce, świadczą o potrzebie takich spotkań.

Członkom Naszego Stowarzyszenia na sercu leży szczególnie więź pomiędzy wszystkimi, którzy Naszą Szkołę darzą sentymentem czy sympatią, niezależnie od tego jaki związek z nią leży u podstaw tych uczuć. Czy to wspomnienia, czy też kariera zawodowa – zapraszamy wszystkich, którzy myślą o nas ciepło do wstąpienia w nasze szeregi, działanie, czy po prostu zwykłą obecność w obchodach trwającego wciąż jeszcze, aż do czerwca 2013 – Jubileuszowego Roku 75-lecia Utworzenia Liceum Muzycznego.

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach