Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. W. Gadzińskiego

Od pierwszej edycji tej imprezy, która miała miejsce w 2006 roku, jest ona ważnym wydarzeniem w środowisku młodych kontrabasistów naszego kraju. Celem konkursu jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć młodzieży szkół artystycznych. Twórcy i pomysłodawcy zamierzali również przybliżyć osobę patrona konkursu – znakomitego śląskiego kontrabasisty i pedagoga, profesora Wiktora Gadzińskiego, autora znanych wydawnictw dydaktycznych. Konkurs zyskał znaczenie między innymi dzięki udziałowi w pracach jury uznanych specjalistów z dziedziny kontrabasu, a także poprzez interesującą formułę imprezy zawierającą lekcje pokazowe i recitale mistrzowskie wykonywane przez cenionych i odnoszących sukcesy artystyczne w kraju oraz za granicą znakomitych kontrabasistów. O utrwalonej roli tego przedsięwzięcia świadczy stałe zainteresowanie uczniów z różnych regionów Polski.

Szósta edycja Konkursu, odbywająca się w dniach 26-28 maja 2017 r., podobnie jak przed dwoma laty, adresowana była do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Uczestników podzielono na 4 grupy wiekowe, i tu nowością był podział uczniów szkół I st. na dwie grupy. Udział wzięło 19 kontrabasistów ze szkół muzycznych I stopnia, oraz 32 ze szkół muzycznych II stopnia. Reprezentowali oni aż 24 szkoły muzyczne z całej Polski.

Konkursowi tradycyjnie towarzyszyły wydarzenia popularyzujące ten rzadko spotykany w roli solistycznej instrument. Koncert inauguracyjny wykonał znakomity kontrabasista Zsolt Fejervari, któremu towarzyszyła pianistka Katarzyna Makowska. Młodzi uczestnicy konkursu wraz z pedagogami i jurorami wzięli udział w  spotkaniach integrujących środowisko kontrabasistów. Jak w każdej edycji, znalazła się możliwość bardzo cenionych przez młodzież indywidualnych konsultacji z jurorami: dr hab. Waldemarem Tamowskim (prof. AM Katowice) – przewodniczącym jury oraz prof. Zsoltem Fejervari (Węgry), prof. Piotrem Czerwińskim (AM Poznań) prof. Czesławem Ząbkiem (AM Kraków) – członkami jury. Sekretarzem jury była mgr Katarina Wieczorekova (POSM II st. Katowice).

Uczestnicy konkursu i zgromadzeni słuchacze mieli także okazję podczas krótkiej prelekcji zapoznać się z istotą działalności Stowarzyszenia Związku Artystów Wykonawców STOART. Dzięki pomocy finansowej tego Stowarzyszenia ufundowano cenne nagrody dla zwycięzców konkursu. Dotacja finansowa STOART niewątpliwie pozwoliła znacznie uatrakcyjnić zmagania konkursowe. Logo STOART zostało umieszczone na wszystkich plakatach konkursowych, oraz w folderze informacyjnym konkursu, a także na stronie internetowej POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Pobierz dokument: sprawozdanie_KK_2017