8-10 listopada 2014r. Warsztaty tańca historycznego i muzyki dawnej

 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach
serdecznie zaprasza na

Warsztaty tańca historycznego i muzyki dawnej
oraz koncert pt.
„Jesienne barwy muzyki dawnej”

które odbędą się w dniach 8-10 listopada 2014 r.

Warsztaty adresowane są do uczniów-instrumentalistów i uczennic wydziałów rytmiki szkół muzycznych II stopnia oraz uczniów szkół baletowych. Zapraszamy również nauczycieli wszystkich szkół muzycznych, baletowych, pedagogów prowadzących zespoły kameralne i grupy działające w ośrodkach kulturalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane muzyką dawną i tańcem historycznym.

Trwające 3 dni zajęcia mają na celu wzbogacenie wiedzy o muzyce dawnej poprzez czynny udział uczestników w lekcjach tańca historycznego, zespołowych zajęciach kameralnych (z uwzględnieniem instrumentów współczesnych), indywidualnych zajęciach instrumentalnych w następujących dyscyplinach: flet traverso, klawesyn, skrzypce barokowe, viola da gamba. Prezentacje, prelekcje i zajęcia warsztatowe pozwolą przybliżyć bogaty świat muzyki renesansu, baroku i klasycyzmu nierozerwalnie związany ze sztuką tańca. Celem zajęć jest także ukazanie możliwości asymilacji dawnych praktyk wykonawczych do wykonawstwa tej muzyki na instrumentach współczesnych. Stąd adresatem warsztatów może być dużo szersza rzesza muzyków niż w przypadku innych tego typu przedsięwzięć.

Uczestnicy pracować będą pod opieką wysoce wykwalifikowanej kadry, szkoląc swe umiejętności gry solowej oraz we współpracy z innymi instrumentalistami, zdobywając wiedzę i umiejętności w zakresie tańca historycznego, a także dokonując syntezy powyższych sztuk w praktyce. W czasie trzech dni zaplanowaliśmy dla każdego udział w ok. 8 godzinach tańca historycznego, 3 lekcjach indywidualnych i 6 godzinach zespołów kameralnych różnego typu. W zależności od ilości uczestników przewidujemy podział na grupy.

Na zakończenie Warsztatów odbędzie się Koncert „Jesienne barwy muzyki dawnej”, podczas którego uczestnicy zaprezentują opracowany na warsztatach owoc pracy solistycznej i zespołowej wraz z miniaturami tańców historycznych z wykorzystaniem żywej muzyki i strojów z epoki.

Wszystkie zajęcia i koncert kończący warsztaty będą miały miejsce w siedzibie POSM II st. w Katowicach, przy ulicy Ułańskiej 7b.

Dzięki uprzejmości p. Dyrektor ZPSM Bernadety Stańczyk dysponujemy miejscami noclegowymi w internacie szkoły, prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia chęć skorzystania z noclegu. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia prześlemy drogą elektroniczną na adres podany e-mail podany w karcie zgłoszeniowej.
Wpisowe na Warsztaty wynosi 100 zł.
Wpisowe dla uczniów biorących udział tylko w zajęciach tańca historycznego wynosi 50 zł

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego W Katowicach
40-887 Katowice, ul. Ułańska 7b, KRS: 0000297349, Regon 240863844, NIP 634-26-70-304

Nr konta: 88 2130 0004 2001 0444 6118 0001 z dopiskiem „darowizna – muzyka dawna”

Karta zgłoszenia poniżej, dowód wpłaty prosimy nadsyłać do 25 października 2014r. na adres: stowarzyszenie.emikolajczyk@gmail.com

Bliższych informacji udziela sekretarz Stowarzyszenia Małgorzata Komorowska pod nr tel.: 608 867 005

Ewa Mikołajczyk
Prezes Zarządu