Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach
za rok 2014

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach realizował w roku 2013 zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie Stowarzyszenia. Działalność Zarządu w składzie: Ewa Mikołajczyk – prezes, Aleksandra Żemła – wiceprezes, Małgorzata Komorowska – sekretarz, Aleksandra Maciejczyk – skarbnik, Marek Ciepierski – członek opierała się wyłącznie na pracy społecznej członków. Wszelkie sprawy bieżące Zarząd omawiał na zebraniach, których w roku 2014 odbyło się 7.

W wyniku działań skarbnika Aleksandry Maciejczyk napływały składki członkowskie. Część członków Stowarzyszenia wybrała formę płatności przelewem. Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowania tym członkom, którzy systematycznie i terminowo opłacali swe składki.

W wyniku energicznych działań zarządu zrealizowano w 2014 roku:

 1. Przyznanie 41 nagród przyznanych w wyniku konkursów aktywności artystycznej organizowanych przez Stowarzyszenie, a przeznaczonych na udział w konkursach, koncertach i warsztatach dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły:
 2. Pozyskiwano środki finansowe na cele statutowe Stowarzyszenia, poprzez organizację „akcji ciasteczkowej” w maju 2014 i zbieranie wolnych datków na koncertach szkolnych współorganizowanych przez Stowarzyszenie. Zostały one zaksięgowane jako dobroczynność społeczna.
 3. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączyli się w pozyskiwanie darczyńców, dzięki których wpłatom wykonano miniaturowe statuetki oraz popiersie Wojciecha Kilara, odsłonięte w Sali koncertowej szkoły 13.10.2014r. z okazji nadania  imienia kompozytora Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Zebraną kwotę Stowarzyszenie w całości przekazało szkole.
 4. Innym sposobem zapewnienia środków finansowych na działalność statutową było złożenie aplikacji do otwartego Konkursu Ofert Miasta Katowice w dziedzinie kultury na realizację następujących zadań:
 • II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Patri Patriae – Urząd Miasta Katowice
 • Warsztaty muzyki XVII i XVIII wieku „Jesienne barwy muzyki dawnej” – Urząd Miasta Katowice
 • V Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej-Madetko – Urząd Miasta Katowice
 • II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Patri Patriae – Urząd Marszałkowski
 1. Wsparcie finansowe uzyskane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta oraz z  Funduszu Promocyjnego STOART umożliwiło realizację Koncertu finałowego II Międzynarodowego Konkursu Patri Patriae, który odbył się 10.04.2014r. Zawdzięczał on swoją świetną obsadę wykonawczą między innymi pracy społecznej członków zarządu, którzy przygotowali i rozliczyli projekt.
 2. Przeznaczono 600 zł na wsparcie w formie darowizny na cele wychowawczo-oświatowe dla szkoły na cel: Seminarium dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I i II stopnia na temat „Saksofon w muzyce” wraz z I Śląskim Konkursem saksofonowym w dniach 7-9.11. 2014r.
 3. Ważnym punktem działalności Stowarzyszenia była realizacja Warsztatów tańca historycznego i muzyki dawnej pod nazwą „Jesienne barwy muzyki dawnej” w listopadzie 2014r. W przygotowanie projektu zaangażowani byli członkowie Zarządu oraz nauczyciele i absolwenci szkoły bedący fachowcami w zakresie muzyki dawnej i gry na instrumentach historycznych. Zajęcia tańca historycznego poprowadziła specjalistka w tej dziedzinie Joanna Orzechowska, a warsztaty instrumentalne: Irmina Obońska – klawesyn, Justyna Krusz – viola da gamba, Martyna Pastuszka – skrzypce barokowe, Karolina Jesionek – flet treverso. Warsztaty w swojej nowatorskiej koncepcji poprzez naukę historycznych tańców przybliżyły ponad 20 uczniom i nauczycielom tajniki interpretacji muzyki dawnej. W ramach imprezy odbyły się także 2 koncerty pedagogów, uczniów i gości. Na koniec warsztatów, dzięki uprzejmości pani Androniki Krawiec, kierownika artystycznego zespołu Capella Nikopolensis z Mikołowa, uczestnicy wystąpili w specjalnie wypożyczonych strojach z epoki.
 4. Projektem zrealizowanym również w listopadzie 2014r. była kolejna, V edycja Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej-Madetko. Z uzyskanej z Urzędu Miasta dotacji opłacono honoraria wykonawców koncertów, wykładowców i jurorów. Specjalnym gościem Konkursu była znakomita koreańska pianistka mieszkająca w Londynie, Yenna Sung. Stowarzyszenie ufundowało również nagrody rzeczowe w formie płyt CD.
 5. W roku szkolnym 2013-2014 zgodnie z wnioskiem Kapituły przyznano Nagrodę im. Ireny Rymerowej uczennicy Natalii Mazurkiewicz .
 6. W odpowiedzi na postulat członków Kapituły nagrody im. I. Rymerowej Prezes Ewa Mikołajczyk przygotowała drobne „Pamiątki prof. Kisielińskiej” wręczone absolwentom roku szkolnego 2013-2014, będącym dziećmi absolwentów szkoły.
 7. Zgodnie z postanowieniami statutu SAiSLM zrealizowano oprawę tablicy ze współczesnymi kompozytorami śląskimi, która została umieszczona na korytarzu szkoły.
 8. Prowadzono akcję rekrutacyjną, mającą na celu pozyskanie nowych członków. Akcję prowadzili wychowawcy klas i członkowie Zarządu. W wyniku tych działań na koniec roku 2014 Stowarzyszenie liczyło sobie 73 członków.

Prezes Stowarzyszenia

Ewa Mikołajczyk